SỎI TRẮNG TỰ NHIÊN

Còn hàng

Liên hệ

Tính ứng dụng của "𝑺𝒐̉𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏" ngày càng đa dạng và một trong những lựa chọn trang trí nội, ngoại thất với mục đích làm đẹp và gia tăng yếu tố phong thuỷ cho không gian sống.

Tính ứng dụng của "𝑺𝒐̉𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏" ngày càng đa dạng và một trong những lựa chọn trang trí nội, ngoại thất với mục đích làm đẹp và gia tăng yếu tố phong thuỷ cho không gian sống.

—————————————————————————

🔸𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐗𝐃 Đ𝐀́ 𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐒𝐀̂𝐍 𝐕𝐔̛𝐎̛̀𝐍 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐀́𝐓🔸

📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟏 𝟗𝟐𝟑 𝟒𝟓𝟔𝟖 - 𝟎𝟗𝟔 𝟒𝟒𝟒 𝟑𝟑𝟑𝟗

✉️ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Đ𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐭

📩 𝐌𝐚𝐢𝐥: 𝐧𝐠𝐨𝐜𝐩𝐡𝐚𝐭𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞.𝐧𝐩𝐬@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐧𝐠𝐨𝐜𝐩𝐡𝐚𝐭𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞.𝐜𝐨𝐦 - 𝐝𝐚𝐜𝐚𝐧𝐡𝐬𝐚𝐧𝐯𝐮𝐨𝐧.𝐜𝐨𝐦

📍 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟑𝐀 𝐕𝐨̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐏.𝟏𝟔, 𝐐.𝟖, 𝐓𝐩.𝐇𝐂𝐌

📍 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡: 𝟒𝟓𝟑 𝐐𝐋𝟏𝐀, 𝐓𝐚̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂𝐧, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡, 𝐓𝐩.𝐇𝐂𝐌

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

0819234568
Chat messager